Privacyvoorwaarden

Privacy statement 1.0

Welkom! Goed dat je ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat je privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor je opgesteld zodat voor je duidelijk is wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt als je onze website (www.belfortsluis.nl) bezoekt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?
VVV Zeeland
Schuitvlotstraat 32
4357 EB Domburg
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59689897.
Wil je contact opnemen met VVV Zeeland vakantie? Dat kan door te mailen naar info@vvvzeeland.nl.

Wie ben je (wie is de betrokkene)?
We hopen dat je dit privacy statement leest omdat je onze website gebruikt (www.belfortsluis.nl). Als dit het geval is, dan ben je de betrokkene en gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van je kunnen hebben.
Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de website waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via jouw browserinstellingen of de instellingen op jouw mobiele toestel (bijvoorbeeld jouw telefoon of tablet) kun jezelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de website
-Jouw IP-adres
-De instellingen van jouw browser
-Het aantal keer dat je de website bezoekt
-De pagina’s van de website die je bezoekt en hoe lang je deze bekijkt
-Velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief:
-Naam
-E-mailadres

Als je ons mailt, belt of schrijft:
De persoonlijke gegevens die je aan ons geeft.

Wat doen wij met jouw gegevens (doeleinden van de verwerking)?
We verzamelen jouw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:
Het inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief. Wij gebruiken jouw naam en e-mailadres om jemet onze e-mailnieuwsbrief op de hoogte te houden van ons actuele nieuws.
Analyses uitvoeren op het gebruik van de website. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in het bezoek, voorkeuren en werking van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook jouw ip-adres. Dit doen we via cookies. Hiervoor hebt je toestemming gegeven. Wilt je dit niet, dan kun je via jouw browserinstellingen of jouw mobiele instellingen de cookies uitzetten. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina's die je bekijkt en velden die je invult in bijvoorbeeld de zoekfunctie.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van jouw gegevens (rechten van de betrokkene)? 
Dit privacy statement gaat nog steeds over jouw gegevens. Je hebt daarom zelf invloed op wat wij met jouw gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van jouw gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.

Dit betekent dat je ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van jouw gegevens. Dit kun je voor een groot deel zelf beheren via de instellingen van jouw browser of mobiele toestel. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van jouw gegevens voor het moment van intrekking van jouw toestemming. Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kun je vragen of wij jouw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan je of een andere partij geven. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. je kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met jouw gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij jouw gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)? 
Ja, we delen jouw gegevens. We bieden je de website aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze diensten doen wij niet helemaal zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie. Wij hebben met deze partijen een bewerkersovereenkomst gesloten.
Het is ook mogelijk dat we voor de uitvoering van de gemaakte afspraken of marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor jouw gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden jouw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.
Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn jouw gegevens veilig bij ons (beveiliging)? 
We vinden de beveiliging van jouw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat betekent dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jouw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we jouw gegevens (bewaartermijnen)? 
Zo lang als je de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Als je al jouw gegevens wilt verwijderen kun je een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Wijzigingen van dit privacy statement 
Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. je kunt in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die je eerder hebt gelezen.