Wat is/doet de Stichting Johan Hendrik van Dale

Stichting Johan Hendrik Van Dale is in 2010 ontstaan uit een fusie van Stichting Johan Hendrik Van Dale en Stichting De Raadskelder.

De stichting heeft als werkterrein West Zeeuws-Vlaanderen, het gebied dat in grote lijnen samenvalt met de gemeente Sluis. Stichting Johan Hendrik Van Dale werkt nauw samen met andere organisaties op het gebied van cultuur, taal, heemkunde, beeldende kunst en muziek.

De stichting heeft als doelstelling: Het organiseren, steunen en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige, publieksgerichte, culturele activiteiten in de gemeente Sluis, waarbij onder andere aandacht is voor de verbondenheid tussen de Nederlandse taalgebieden, met in de eerste plaats Nederland en Vlaanderen

Het verrichten van alle verdere taken die met het hiervoor vermelde in de ruimste zin verband houden. Het organiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst in de Raadskelder van het Belfortmuseum te Sluis. Het organiseren van de maandelijkse koffieconcerten, lezingen en voorstellingen in de Raadzaal. Het organiseren van de zomerse beiaardconcerten vanuit de toren van het Belfort.

Alle komende culturele activiteiten vindt u terug op de evenementenkalender.