Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door werkgroepen en enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn beroepshalve en/of uit interesse allemaal betrokken. Door hun inzet maken zij het voor een breed publiek mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis te maken met vele culturele activiteiten die zij organiseren in het Belfort. Een prachtige plek om cultuur op te snuiven!

Het bestuur bestaat uit:

  • Rietje van Dam (voorzitster)
  • John Pals (secretaris)
  • Theo de Vries (penningmeester)
  • Martha Roelofs (muzikale activiteiten)
  • Anita Maas-Tournois (exposities)
  • Arno Wolters (literaire activiteiten)
  • Marlies van Damme (coördinator vrijwilligers)