Eerstvolgende evenement                                                                                                                                                                          

16 februari: Eerste JH van Dalelezing door Wim Daniëls                                                                                 17 februari: Koffieconcert Rien Balkenende & Eveline de Vries

                      

 

Evenementen

KOFFIECONCERTEN IN DE RAADSZAAL (organisatie Stichting Johan Hendrik van Dale/ Schrijvers in Sluis)

2019

17 feb. 11.00 h Rien Balkenende en Eveline de Vries  (piano en klarinet)

24 mrt. 11.00 h Zeekoraal (projectkoor West Zeeuws Vlaanderen)

21 apr. 11.00 h Bocca Bella (5 zingende dames uit Brabant)

19 mei 11.00 h Marie van Luyk (zang + piano)

23 juni 11.00 h Kwajr (een koor uit Groningen)

15 sept. 11.00 h Tjamke Roelofs & co (viool en piano)

20 okt. 11.00 h Ragazze kwartet (4 dames op viool, altviool en cello)

17 nov. 11.00 h Brisk (fluitkwartet)

EXPOSITIES IN DE RAADSKELDER  (organisatie Stichting Johan Hendrik van Dale/ Schrijvers in Sluis)

23 jan. t/m 30 mrt.: Het Zeeuws landschap door de ogen van Zeeuwse fotografen, opening 26 januari

Digitale fotografie heeft gezorgd voor democratisering van de fotografie. Iedereen kan het en iedereen doet het. Toch zijn er, ook in Zeeland, nog steeds fotografen actief voor wie fotografie een prima broodwinning is of die als kunstenaar fantastische foto’s maken omdat fotografie zoveel meer mogelijkheden biedt dan de kwast of het potlood. Of misschien zijn er juist in Zeeland veel fotografen en kunstenaar/fotografen actief? Biedt Zeeland meer uitdaging? Wat zou die uitdaging zijn? Het landschap? Wat zijn de specifieke kenmerken van Zeeland? Wat maakt Zeeland zo anders dan andere delen van Nederland?

De Stichting Johan Hendrik van Dale heeft deze vraag voorgelegd aan een aantal fotografen met het doel een tentoonstelling samen te stellen. Daar is door veel fotografen op gereageerd. Uiteindelijk is er gekozen voor zes fotografen die naar keuze een of meer foto’s kunnen tonen over wat Zeeland in hun ogen zo bijzonder maakt.

De geselecteerde fotografen zijn:

Oscar van Beest, Peter Nicolai, Jan de Carpentier, Anda van Riet, Corien de Witte en Willy Lippens. Te zien zullen zijn landschappen maar ook mensen in actie en typerende objecten. Zeeland is niet alleen maar landschap, er wonen ook mensen. Oscar van Beest is bekend als fotograaf van o.a. portretten van Schrijvers in Sluis, Peter Nicolai is vaste fotograaf bij de PZC, Jan de Carpentier is commercieel fotograaf, Anda van Riet werkt in opdracht maar ook als vrij kunstenaar, Corien de Witte maakt mooie lange termijn projecten waar je lang naar kijkt en over nadenkt, Willy Lippens is bekend om zijn uitgesproken zwart-witte landschappen maar ook als foodfotograaf. Een breed palet aan fotografen met een eigen kijk en invulling op de streek waar ze dagelijks actief zijn. Kijken fotografen anders dan niet-fotografen?

03 apr. t/m 8 juni: Han ter Keurs, schilderijen, opening 6 april

12 juni t/m 17 aug.: Tentoonstelling gemeente Sluis, opening 15 juni

21 aug. t/m 26 okt.: Jong talent, opening 24 augustus

30 okt. t/m 04 jan. '20: Drie vrienden, opening 02 november

 

LEZINGEN IN DE RAADSZAAL (organisatie Stichting Johan Hendrik van Dale/ Schrijvers in Sluis)

16 februari: eerste JH van Dalelezing door Wim Daniëls

Eerste Johan Hendrik van Dalelezing door Wim Daniëls: “Weg met het Nederlands?”

Op zaterdag 16 februari om 14.30 uur vindt in het Belfort van Sluis de eerste Johan Hendrik van Dalelezing plaats. De lezing wordt gegeven door de bekende schrijver Wim Daniëls. Wim Daniëls is schrijver over taal in de breedste zin van het woord en bekend om zijn ironische, cabarateske stijl van onder meer optredens bij Jinek, Pauw en De Wereld Draait Door.

De titel van zijn lezing luidt: “Weg met het Nederlands? Over de verengelsing van de Nederlandse taal in de media, reclame, de wetenschap en het dagelijkse leven.”

Waarom een Johan Hendrik van Dalelezing?

Veel schrijvers hebben hun naam gegeven aan een lezing. Het profiel van zo’n lezing is gebaseerd op de literaire eigenschappen van het werk van de schrijver. Zo richt de Kees Fenslezing zich vooral op literaire kritiek, de Johan Huizingalezing op cultuurhistorie en de Multatulilezing op democratie en mensenrechten. In dit rijtje mag ook Johan Hendrik van Dale niet ontbreken. De gemeente Sluis en de Stichting J.H. van Dale hebben het initiatief genomen tot de invoering van een tweejaarlijkse Johan Hendrik van Dalelezing.

Het profiel van de lezing sluit aan op een aantal disciplines waarmee de beroemde Sluizenaar (15 februari 1828-19 mei 1872) zich op een wetenschappelijke niveau en in een populariserende zin heeft beziggehouden in het bijzonder taalwetenschap, taalonderwijs en taalgebruik.

Johan Hendrik van Dale en de taalwetenschap

Johan Hendrik van Dale geniet landelijke bekendheid vanwege zijn bijdrage aan de lexicografie. Behalve naar de betekenis van woorden ging hij zijn aandacht uit naar de etymologie, de grammatica en de spelling. Verder was hij geïnteresseerd in paleografie en taalonderwijs. Al deze aspecten van taal en schrift had zijn diepe interesse. Hij heeft deze bestudeerd, onderzocht en erover geschreven. En dat op een hoog niveau.

Johan Hendrik van Dale en het taalonderwijs en taalgebruik

Van Dale was zich vanuit zijn lespraktijk als onderwijzer bewust van de noodzaak van een goede beheersing van de taal, zowel in woord als geschrift. In zijn pedagogische werken voor onderwijzers en leerlingen legde hij hierop dan ook voortdurend de nadruk. Als stadsarchivaris kwam hij in aanraking met veranderingen van woorden, zowel in schrijfwijze als gebruik en betekenis. Bij zijn onderzoek naar woorden ging hij vaak te rade bij Nederlandse en Vlaamse  taalwetenschappers. Als Zeeuw en Zeeuws-Vlaming was hij bekend met verschillende regionale en lokale dialecten die werden gesproken. En als Sluizenaar hoorde hij van de grote bedreigingen van het Nederlands als levende spreek- en schrijftaal in onderwijs, wetenschap, media en dagelijks leven. Taal en schrift namen in het leven en werk van Van Dale kortom een centrale plaats in.

Wim Daniels: “Ik ben een schrijver van boeken.”

Wim Daniëls werd geboren in 1954 in Aarle-Rixtel en werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Hij was vijf jaar als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft lezingen en voordrachten, verzorgt bijdragen aan het radioprogramma’s en is geregeld te gast bij tv-programma’s. Daarnaast treedt hij op in cabaret- en theatervoorstellingen en bekleedt hij vele functies op taalkundig en cultureel gebied. Hij geeft bovendien taalhulp en –advies, houdt taaltrainingen en dat in een toegankelijke en geestige stijl: “Ik ben schrijver van boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Ik schrijf boeken voor volwassenen, jongeren en kinderen.”

Op gebied van taal een zeer veelzijdig man dus. Wat zou hij te vertellen hebben over de toenemende verengelsing van de Nederlandse taal?    

“Weg met het Nederlands?”

Het zal iedereen die spreekt, luistert, kijkt en schrijft geregeld opvallen: de toename van het aantal Engelse woorden in ons taalgebruik. Talloze keren per dag horen of lezen we Engelse termen,  uitdrukkingen en complete zinnen tussendoor Nederlandse woorden en teksten. “Bestaat daar geen gewoon Nederlands woord voor?,” denkt menigeen vaak.

Vanwaar al die Engelse termen in de media, reclame, de wetenschap en het dagelijkse leven? Is de Engelse taal korter en krachtiger? Heeft het Engels wellicht een hogere sociale status? Of is het taalkundige luiheid? Moeten we het aanbieden van lessen uitsluitend in het Engels niet tegengaan? Gaat met het te pas en onpas gebruiken van het Engels de verfijnde kennis van het Nederlands niet verloren? Gaat het Nederlands misschien de kant op van de dialecten: volgens velen verouderd, overbodig en niet erg als het verdwijnt.

Of is verengelsing helemaal niet erg? Is het overnemen van leenwoorden uit een andere taal niet van alle tijden? Is tweetaligheid niet juist een voordeel? Sterker: bestaat er wel zoiets als verengelsing?

Op deze vragen (en andere) probeert Wim Daniëls in de eerste Johan Hendrik van Dalelezing een antwoord te geven. Stof tot nadenken: Grab your chance…!

Programma

14.00 uur zaal open

14.30 uur Lezing “Weg met het Nederlands?” door Wim Daniëls

15.30 uur Pauze

16.00 uur Openbaar interview met Wim Daniëls en gelegenheid tot stellen van vragen

16.45 uur Nababbel en receptie

Gastvrouw: Soan Lan Ie

Deelname Gratis

Aanmeldingen (vóór 13 februari 2019)

sluis@vvvzeeland.nl of 0117-461700

20 februari: lezin Manon Uphoff

Manon Uphoff studeerde Literatuurwetenschap en is een gelauwerd schrijver. Ze debuteerde in 1995 met de verhalenbundel Begeerte en schreef sindsdien vele boeken, verhalenbundels, romans en novellen, die breed werden vertaald. Haar debuutverhaal werd opgenomen in The Penguin Books of Dutch Short Stories (samengesteld door Joost Zwagerman). De zoetheid van geweld is haar meest recente verhalenbundel. Voorjaar 2019 (maart) verschijnt van haar de roman Vallen is als Vliegen bij uitgeverij Querido. In 2014 verscheen haar essay De Blauwe Muze, over kijken naar films en televisieseries. Ze is tevens scriptschrijver en werkt op dit moment, samen met Iris van Vliet, voor Topkapi Films aan een (speel)filmscenario.

Beiden werken vanuit hun gedeelde passie voor kijken momenteel ook samen aan een boek over de kunst van het kijken naar films en series en geven hierover een cursus bij het LHC in Utrecht. 

Kaarten: € 5,00 verkrijgbaar bij VVV inspiratiepunt Sluis, Groote Markt 1, Sluis,0117-461700, sluis@vvvzeeland.nl

05 maart 20.00 h: optreden Bart van Loo

Meesterverteller Bart van Loo nodigt u uit voor een tijdreis naar de Middeleeuwen.

Schrijver en conferencier Bart Van Loo (1973) heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een zeldzaam dubbeltalent. In De Wereld Draait Door slaagt de francofiel er telkens in om Matthijs van Nieuwkerk met open mond te laten luisteren en in het theater trekt hij volle zalen. Maar in de eerste plaats is Van Loo natuurlijk de auteur van de alom geprezen Frankrijktrilogie en van de bestseller Chanson. Als geen ander weet Van Loo bevlogenheid, humor en kennis van zaken te combineren.

Dinsdag 05 maart om 20.00 h in de Raadszaal van het Belfort

Tijdreis naar de middeleeuwen

Vanaf februari trekt Bart met een nieuw verhaal door Vlaanderen en Nederland. Deze keer vertelt hij over de wonderlijke aartsvaders van de Nederlanden: De Bourgondiërs.

Om te beseffen waar we vandaan komen, moet je de fascinerende middeleeuwen doorkruisen. Bart neemt de toehoorders op sleeptouw langs brandstapels en feestelijke banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene koningen en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwerken van de vergeten Klaas Sluter en de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck.

Hij nodigt u uit voor een tijdreis naar het middeleeuwse Parijs, Dijon, Brugge, Gent, Mechelen, Lier, Delft, Gouda… Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.

Meer dan drie jaar lang werkte Bart aan zijn nieuwe vuistdikke boek. Hij is gretiger dan ooit om ons duidelijk maken waar wij vandaan komen. Met een Frans-Bourgondische bril op reist Van Loo door onze nationale geschiedenis. Niet te missen.

Raadszaal Belfort, Groote Markt 1, Sluis

Dinsdag 05 maart om 20.00 h (deuren open 19.30 h)

Kaartverkoop: € 10,00 p.p. Via VVV inspiratiepunt Sluis, Groote Markt 1, Sluis, 0117-461700, sluis@vvvzeeland.nl

27 maart 20.00 h: Lezing Zeeuws als wereldtaal

20 februari 20.00 h Lezing Manon Uphoff

15 mei 20.00 h: lezing Frank Westerman

13 juli: Symposium over nationaal en internationaal bekende Zeeuws-Vlaamse iconen

27 september 20.00 h: lezing 'Waar komen onze woorden vandaan?'

16 oktober 20.00 h: lezing Geert Mak

SCHRIJVERS IN RESIDENTIE

Januari: Aafke Romeijn, Annemarie de Gee, Koen Garis, Anna Lichthart

februari: Manon Uphoff

maart: Tim Notten

Beiaardconcerten

Iedere zondag bespeelt stadsbeiaardier Piet Hamelink van 15.30 tot 16.30 h het Carillon van het Belfort

14+21+28  juli 2019 beiaardconcerten door gastbeiaardiers

04 + 11 augustus 2019 beiaardconcerten door gastbeiaardiers

26 december 2019 Kerstconcert door stadsbeiaardier Piet Hamelink

 

Tweets

Geen tweets beschikbaar